סמארט פלוס
סמארט פלוס
Smart Plus | כתב שירות לפנסים ומראות

Smart Plus
כתב שירות לפנסים ומראות

מק"ט כתב שירות: 1.3.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

מהות השירות:

שירות החלפת מראות צד של הרכב כולל בית מראה, במקרה של שבר.
שירות החלפת פנסים קדמיים ואחוריים לרבות פנסי איתות ובלמים במקרה של שבר.

תנאי השירות:

 1. השירות כפוף להצגת פוליסת מקיף או צד ג' תקפה וחופפת לתאריכי המנוי ולאישור אי הגשת תביעה ובתנאי שגיל הרכב הינו עד 15 שנה.
 2. השירות ינתן תוך 4 ימי עסקים מיום הפנייה לחברתנו, ובלבד שקיים מלאי זמין בארץ
 3. השירות כפוף לתשלום השתתפות בהחלפת החלק ע"פ הפירוט הבא:
  ◀ 170₪ להחלפת כל חלק בנפרד במקרה הראשון.
  ◀ 250₪ להחלפת כל חלק בנפרד במקרה השני.
  ◀ 350₪ להחלפת כל חלק בנפרד במקרה השלישי ואליך.
 4. השירות ינתן לרכב פרטי מסחרי עד 4 טון בלבד.
 5. המנוי יכנס לתוקף רק בתום תקופת המתנה של 7 ימים ממועד הקמת המנוי, ולא לפני מועד תחילת המנוי, למעט במקרה של רצף שירות.
 6. השירות ינתן עד לגובה של 5,000 (כולל מע"מ) לכל מקרה.

חריגים:

 1. לא ינתן שירות במקרה של סדק.
 2. לא ינתן שירות לרכב ביבוא אישי.
 3. אין התחייבות לחלקים מקוריים.
 4. החברה לבדה תבחר את סוג השירות הנחוץ מבין שירותי הרכב.
 5. השירות לא ינתן במקרה של תביעה לפוליסה.
 6. זכות החברה להחליט האם ינתן חלק תחליפי או מקורי.
 7. מחניונים תת קרקעיים ועיליים מקורים, יינתן שירות בתנאי שתמצא אפשרות גישה ישירה לניידת השירות ו/או הגרר.
 8. כל נזק שאירע במהלך או כתוצאה של מלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, מעשה פלילי, מעשה מכוון ע"י המנוי ו/או מי מטעמו, נזקי טבע, לרבות: רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, ובכל מקרה אשר הפיצוי על נזק בגינו ניתן ע"פ חוקי מדינת ישראל.

ביטול מנוי:

באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, נא לשלוח למייל hitum@kopellgroup.co.il.
* בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר