כתב שירות כיסוי לשבר שמשות מקוריות
כתב שירות כיסוי לשבר שמשות מקוריות
כיסוי לשבר שמשות מקוריות

כיסוי לשבר שמשות מקוריות​

מק"ט כתב שירות: 2.2.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

מבוא

מסמך זה מהווה את כתב השירות.
טרם הקמת המנוי ורכישתו, עליך לדאוג להעביר באמצעות סוכן הביטוח שלך רישיון רכב ולקבל את אישורה מראש ובכתב של החברה להקמת המנוי. החברה פועלת בהתאם לחוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם מטעם הפיקוח על הביטוח.

תנאי השירות:

 1. כתב שירות זה מכסה החלפת שמשות שבורות בשמשות מקוריות.
 2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד, ושלא כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
 3. המנוי מחוייב בבדיקות תקינות במקרים הבאים:
  – החלפת רכב
  – כשאין רצף שירות
  – בהרחבת כיסוי קיים
  – כשתאריך תחילת ביטוח החובה אינו תואם למנוי
  – כאשר המנוי מוחזר לתוקף לאחר שבוטל אוטומטית בגין אי-תשלום (לאחר 45 יום)
 4. השירות יינתן על-ידי חברת אילן קאר גלאס בע"מ בטלפון 03-653-4444. לחצו כאן למעבר לרשימת תחנות הזגגות.
 5. המנוי זכאי לשמשות מקוריות על-פי נתוני הרכב (מס' רישוי / מס' שלדה), אשר רשומים בספרי היבואן.

השירות לא יינתן במקרה של:

 1. שריטות ו/או סדקים שאינם פולשים דרך עובי השמשה כולה.
 2. שבר לשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה ו/או שלא הורכבה כיאות.
 3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המנוי או מי מטעמו.
 4. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה מלחמת אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי המדינה וכן מהומות, קטטות, אירועים חבלניים ונזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.
 5. רעידת אדמה, נזקי טבע כגון ברד ורוח שמהירותה עולה על 30 קשר.
 6. כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח יהודה שומרון וחבל עזה המצוי בשליטת מדינת ישראל.
 7. גניבת שמשה.
 8. בכל מקרה לא ינתן כיסוי לשמשות "sun-roof", שמשות לרכב ביבוא אישי ושמשות קישוט.
 9. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה ו/או בדיקת כושר נהיגה.
 10. נזק שנגרם בשל היות המנוי ו/או מי מטעמו נתון להשפעת סמים ו/או אלכוהול.
 11. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא או כוחות הביטחון.
 12. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
 13. אין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים ושמאי קבע שהנזק ישן.

ביטול מנוי:

הנך זכאי להחזר יחסי לתקופת השירות בניכוי דמי ביטול בגובה 5% או 100₪ מסכום העסקה (הנמוך מביניהם), ובלבד שלא צרכת שירות ונותרו למעלה מ- 3 חודשים עד לתום המנוי.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו חלה על החברה.
  4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר