תמונה של רכב פרטי
תמונה של רכב פרטי
JOBBIT | תפעול מוצרים

JOBBIT | תפעול מוצרים

מק"ט כתב שירות: 9.1.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

מהות השירות:

כתב השירות כולל פיצוים הולם בגין השתתפותך בהוצאות נזקי דירתך (עד 900₪), כולל מים וצנרת.
וגם
מנוי לתיקון והחלפת דודי שמש וחשמל (מתחייבים לחדש תמורת ישן, אם לא הצלחנו לתקן).

התנאים לשירות תיקון והחלפת דודי שמש וחשמל:

 1. השירות יינתן רק לדוד השמש/החשמל וקולטני השמש השייכים לדירה הרשומה בלבד.
 2. ההשתתפות עבור קריאת שירות לכל תקלה שונה הינה 180₪.
 3. חשוב! אנו מעניקים אחריות לכל תיקון שבוצע על-ידי חברתנו למשך שישה (6) חודשים מיום התיקון.
 4. אנחנו מתחייבים להגעת איש שירות בטווח של עד 24 שעות ממועד פתיחת קריאת השירות (למעט סופי שבוע וחגים).
 5. במידה ותיקון הדוד אינו אפשרי – יסופק לך דוד חדש עם אחריות בהתאם לכתב האחריות של ספק הדוד.
 6. הדוד / הקולטן / גוף החימום / הפלאנג' / הטרמוסטט החדשים יהיו בעלי נפח / קיבולת זהים לחלק שהוחלף ויהיו בעלי תו תקן.
 7. תוקף המנוי יחל כעבור 14 יום ממועד רכישת המנוי וזאת בתנאי שהדוד / הקולטן / גוף החימום / הפלאנג' / הטרמוסטט היו תקינים במהלך תקופה זו.
 8. הינך זכאי לשירות במידה וברשותך פוליסת דירה בתוקף, החופפת לתאריכי המנוי.
 9. השירות יינתן אך ורק בתנאי שדוד השמש / החשמל / הקולטן מותקנים במקום המאפשר גישה נוחה ובטוחה לתיקונם.

מה לא מכוסה במסגרת שירות תיקון והחלפת דודי שמש וחשמל?

תקלה ו/או נזק שנגרמו בזדון על-ידי המנוי או מי מטעמו; מערכות הצנרת והחשמל אליהן מחובר הדוד; מערכת חימום מים מרכזית; עלות מים או כל נוזל אחר; משאבה; מערב מים / משגיחום; נזק תוצאתי שנגרם למבנה הדירה, לתכולתה ולצד ג'; נזקי קרה (בהתאם להגדרת השירות המטאורולוגי – מצב בו הטמפ' השוררת סמוך לפני הקרקע הינה 0 מעלות צלזיוס או פחות); נזקי טבע, לרבות סערה (רוח שמהירותה עולה על 30 קשר), ברק, ברד, רעידת אדמה; תיקון שבוצע 30שמהירותה עולה על על-ידי הלקוח עצמו ו/או מי מטעמו; נזק כתוצאה מאש ו/או התפוצצות.

תנאי שירות "קורת גג":

 1. בקרות אירוע נזק לדירתך ו/או לתכולתה, אשר בגינו הוגשה תביעה לפוליסת הביטוח, תהיה זכאי לקבל פיצוי הולם בגין השתתפותך בהוצאות הקשורות לנזקים אלה.
 2. קבלת השירות מותנת בהמצאת המסמכים הבאים לחברה:
  • פוליסת ביטוח מבנה ותכולה בתוקף, החופפת לתאריכי המנוי.
  • פירוט כלל התשלומים שהועברו מחברת הביטוח ו/או חשבונית בגין תשלום השתתפותך בנזקים, במקרה של נזקי מים.
  • טופס הודעה על קרות אירוע נזק, במידה ונדרש על-ידי חברת הביטוח.
  • דו"ח שמאי, במידה ונשלח שמאי מטעם חברת הביטוח.
 3. השירות יינתן לבעל פוליסת ביטוח הדירה בלבד. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 4. הפיצוי ההולם ישולם תוך 30 ימי עסקים מיום קבלת כל המסמכים בחברה.
 5. שמורה לך הזכות לממש את השירות פעם אחת בלבד בכל תקופת המנוי. מיד לאחר מימוש השירות יבוטל המנוי ללא החזר כספי.
 6. סכום הפיצוי ההולם מוגבל לסכום ששולם על-ידך בפועל עבור הנזקים בדירתך ועד לסכום של 900₪/1,200₪ (כולל מע"מ) – הנמוך מבינהם ובהתאם לסוג כתב השירות שנרכש.
 7. הינך זכאי לקבלת השירות רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • המנוי שולם תוך 7 ימים ממועד הקמתו במערכות החברה.
  • המנוי שולם לפחות יום עסקים אחד לפני מועד קרות הנזק.
  • סכום הנזק גבוה מ- 300₪.

חריגים לשירות "קורת גג":

 1. השירות לא יינתן במקרה בו חברת הביטוח לא אישרה את התביעה.
 2. השירות לא יינתן במקרה של רעידת אדמה.

ביטול מנוי:

 1. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, נא לשלוח למייל bitulim@kopellgroup.co.il.
 2. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח.
  4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר